Zabytki Ziem Kaszubskich

zdrzewno-2012-16Zabytki artystyczne ziem kaszubskich są na terytorjum przyznanem Polsce mniej liczne, aniżeli w innych częściach
województwa Pomorskiego, a najcenniejszy wśród nich, jakim jest niewątpliwie kościół pocysterski w Oliwie, pozostał na terytorjum wolnego miasta Gdańska. czytaj dalej »

W Chłapowie nad Wielkim Morzem

imagesW Chłapowie nad Wielkim Morzem występują odkrywki węgla kamiennego. Do osobliwości przyrody należą liczne głazy narzutowe, przeważnie granity szwedzkie i finlandzkie, naniesione z północy przez lodowce. Do największych należy głaz w Kamiennem Jeziorze koło Mirachowa, pod Nową Hutą w pow. kartuskim, koło Zagórza i pod Prze-toczynem w pow. Weyherowskim, koło Chłapowa w powiecie puckim i t. d. czytaj dalej »

Stroje ludowe na Kaszubach

kaszubiStroje ludowe na Kaszubach są już w zaniku. Pierwotnie ulubioną barwą ubrań równie męskich jak i żeńskich była ciemno-granatowa. Z charakterystycznych części stroju zachowały się jeszcze zimowe czapki uszate, zwane mucami, przypominające czapki, jakie w zimie noszą górale i huculi. Kobiety noszą czepce t. zw. złotogłowie, wyszywane złotem i srebrem. czytaj dalej »

Kaszuby

588774[1]Kaszubi zamieszkują północną część województwa Pomorskiego od górnej Brdy po morze.
Ziemia Kasrubów nie stanowi odrębnej jednostki ani geograficznie, ani historycznie, ani administracyjnie. Jest to jedynie pojęcie etnograficzne kraju zamieszkałego przez ludność używającą gwary kaszubskiej. Ziemia Kaszubów obejmuje dzisiaj całe Obszary powiatów puckiego, weyherowskiego, kartuskiego i kościerskiego, oraz czytaj dalej »

Żuławy Wiślane

żulawyPRZEZ ŻUŁAWY DO MALBORKA
Trasa prowadzi wschodnią częścią Żuław Wiślanych. Region ten od czasów średniowiecza zagospodarowywali koloniści holenderscy i ich potomkowie w celu odwodnienia nisko położonych terenów.
Wyruszamy ze Stegny, niegdyś wioski rybackiej a dziś
spokojnego kąpieliska nad Zatoką Gdańską. czytaj dalej »

Gdańskie Zabytki

GDAŃSKIE ZABYTKI
We wnętrzu znajdują się 23 ołtarze, głównie barokowe, ale także renesansowe i rokokowe. Najstarszą kaplicą katedry jest położona przy ambicie (obejściu za prezbiterium z ołtarzem) kaplica Św. Krzyża (zwana też Opacką), pod którą znajduje się krypta z grobami biskupów gdańskich. W katedrze pochowanych jest też ponad 60 książąt pomorskich w grobowcu z czarnego marmuru przy północnej ścianie prezbiterium. czytaj dalej »